• Szybki kontakt
  • kontakt@goyke.eu

Spotkajmy się


Gorąco zachęcam do kontaktu.
Skorzystaj z mojego doświadczenia.

Administratorem danych osobowych jest Sebastian Goyke zamieszkały pod adresem: 84-100 Puck, Nowy Świat 31B/13. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytanie, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych). Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
W określonych w Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) przypadkach użytkownik może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Żądania wykonania powyższych praw należy kierować na adres kontakt@goyke.eu
Klikając w przycisk "Wyślij" oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i przyjmuję powyższe informacje.